fbpx
Skip links

Όροι και Προϋποθέσεις

Ημερομηνία Εφαρμογής: 14 Φεβρουαρίου 2024

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών μας, πρέπει να ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ με την παρούσα πολιτική.

Ο ιστότοπος spire-performance.com (εφεξής ο "Ιστότοπος") ανήκει στην εταιρεία "Spire Performance" (εφεξής "Εταιρεία", "Spire Performance", "Εμείς", "Μας"), με έδρα την Άρτα επί της οδού Τορέλλα 7 στην Ελλάδα.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε μέσο, οι χρήστες ("Εσείς") αποδέχονται πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής οι "Όροι"). Οι Όροι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία (εφεξής η "Συμφωνία") μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Ισχύουν ακριβώς σαν να είχαν συνταχθεί και εκτελεστεί εγγράφως. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών για να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την ικανότητα να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους Όρους της Συμφωνίας.

Ορισμοί:

 • Πελάτης: Οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα προσλαμβάνει την Spire Performance για Υπηρεσίες.
 • Συμφωνία: Η συμφωνία μεταξύ της Spire Performance και του Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων.
 • Παραδοτέα: Το έργο που δημιουργήθηκε από την Spire Performance για τον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύμβασης, όπως εκθέσεις, ιστοσελίδες ή υλικά μάρκετινγκ.
 • Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες performance marketing, ανάπτυξης ιστοσελίδων και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η Spire Performance.

Υποχρεώσεις της Εταιρείας:

 • Θα καταβάλει εύλογη επιμέλεια και ικανότητα κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών βάσει της Συμφωνίας.
 • Θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την τηρήση των συμφωνημένων προθεσμιών.
 • Θα επικοινωνεί ανοιχτά και διαφανώς με τον Πελάτη σε όλη τη διάρκεια του έργου.
 • Θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά την παροχή Υπηρεσιών.

Υποχρεώσεις Πελάτη:

 • Θα παρέχει στην Εταιρεία όλα τα απαραίτητα στοιχεία και υλικά εγκαίρως.
 • Θα εγκρίνει τα Παραδοτέα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 • Θα παρέχει έγκαιρη ανατροφοδότηση και αιτήματα αναθεώρησης.
 • Θα καταβάλει τις πληρωμές στην Εταιρεία σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους πληρωμής.
 • Θα παρέχει στην Εταιρεία έγκυρα στοιχεία πληρωμής πριν από την έναρξη των Υπηρεσιών.
 • Θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

Όροι Πληρωμής:

 • Υπηρεσίες Performance Marketing και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Οι κύκλοι χρέωσης είναι 30 ημερών. Η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά για κάθε κύκλο.
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων: Προκαταβολή 50% οφείλεται κατά την αποδοχή της Συμφωνίας. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την παράδοση του ολοκληρωμένου έργου.
 • Υποστήριξη Ιστοσελίδων: Οι υπηρεσίες υποστήριξης ιστοσελίδων χρεώνονται με τιμή €30 ανά ώρα. Η πληρωμή οφείλεται στο τέλος κάθε μήνα για τις ώρες που διατέθηκαν.

Τρόποι Πληρωμής:

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω άμεσης χρέωσης SEPA, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τον αριθμό της κάρτας σας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας (CVC). Η Εταιρεία δεν διατηρεί ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία των πληροφοριών της κάρτας για μέγιστη ασφάλεια.

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με άμεση χρέωση SEPA, παρέχοντας το IBAN σας και επιβεβαιώνοντας αυτή την πληρωμή, εξουσιοδοτείτε (1) την SPIRE PERFORMANCE και την VIVA, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας, να στείλουν οδηγίες στην τράπεζά σας για τη χρέωση του λογαριασμού σας και (2) την τράπεζά σας να χρεώσει τον λογαριασμό σας σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Επεξεργασία Πληρωμών & Κρυπτογράφηση:

Όλες οι πληρωμές με κάρτα διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών πληρωμών όπως η VIVA. Η VIVA χρησιμοποιεί TLS και πρωτόκολλο κρυπτογράφησης σε Secure Sockets Layer - SSL. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη της, ο οποίος θα είναι σε θέση να την αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα και οι συναλλαγές σας είναι απολύτως ασφαλή.

Καθυστέρηση Πληρωμής:

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:
 • Να αναστείλει ή να τερματίσει τις Υπηρεσίες μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
 • Να επιβάλει χρέωση καθυστέρησης 2% μηνιαίως επί του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.
 • Να λάβει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη του ληξιπρόθεσμου ποσού.

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Όλο το υλικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σχεδιασμού, των κειμένων, των εικόνων, της διάταξης, των δεδομένων, των άρθρων, των γραφικών, των λογοτύπων, του λογισμικού και ολόκληρου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία, ελέγχεται από την Εταιρεία, έχει παραχωρηθεί σε αυτήν ή χρησιμοποιείται με την άδειά της και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, καταγραφεί, δημοσιευθεί, διανεμηθεί ή αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε, να προσαρμόζετε, να αποσυναρμολογείτε ή να αποσυμπιέζετε το λογισμικό της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και τα Παραδοτέα παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας.
 • Ο Πελάτης χορηγείται μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης άδεια να χρησιμοποιεί τα Παραδοτέα για τον προβλεπόμενο σκοπό τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας.
 • Ο Πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει, να προβεί σε μηχανική αποσυναρμολόγηση ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα των Παραδοτέων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Εγκρίσεις και Αναθεωρήσεις:

 • Ο Πελάτης θα έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει και να εγκρίνει τα Παραδοτέα πριν αυτά οριστικοποιηθούν.
 • Η Εταιρεία θα προβεί σε εύλογες αναθεωρήσεις των Παραδοτέων βάσει των σχολίων του Πελάτη.
 • Επιπλέον αναθεωρήσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις.

Τερματισμός:

 • Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία λόγω παραβίασης από το άλλο μέρος με έγγραφη ειδοποίηση.
 • Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία για οποιονδήποτε λόγο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς το άλλο μέρος με διορία 10 ημερών.
 • Σε περίπτωση τερματισμού, ο Πελάτης θα καταβάλει στην Εταιρεία όλα τα ποσά για τις Υπηρεσίες που παρήχθησαν μέχρι την ημερομηνία τερματισμού, σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους πληρωμής.

Εμπιστευτικότητα:

 • Η Εταιρεία θα διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη.
 • Ο Πελάτης θα διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Εταιρείας.

Αποζημίωση:

 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν έμμεσα, τυχαία, αποθετικά ή ποινικά δικαστικά έξοδα που απορρέουν από ή σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.
 • Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας προς τον Πελάτη βάσει της Συμφωνίας περιορίζεται στο ποσό των τελών που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες.
 • Είστε υπεύθυνοι απέναντι σε εμάς και τους συνεργάτες μας για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί ως αποτέλεσμα παράνομης ή επιβλαβούς χρήσης του Ιστότοπου από την πλευρά σας, καθώς και για την παράνομη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε χρήση με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους.
 • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία έναντι όλων των ζημιών, απωλειών, εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς ή από άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Αποποίηση Εγγύησης - Περιορισμός Ευθύνης:

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας προσφέρεται "ως έχει", χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, οποιουδήποτε είδους σε σχέση με την εμπορική του χρήση ή την καταλληλότητά του για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά, οι επιλογές και το περιεχόμενο του Ιστότοπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται. Παρά τις προσπάθειές μας, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο Ιστότοπος δεν περιέχει επιβλαβές περιεχόμενο.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της αμέλειας, δεν θα θεωρηθούμε εμείς ή οι εκπρόσωποί μας υπεύθυνοι για οποιασδήποτε μορφής απώλεια ή ζημία που υπέστη ο χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου του Ιστότοπου, τη χρήση των οποίων κάνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
Παρόλο που στοχεύουμε να ανταποκριθούμε στα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου μέσω των υπηρεσιών μας, ούτε εμείς ούτε οι συνεργάτες μας θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται στην Ιστοσελίδα μας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από λανθασμένες καταχωρήσεις δεδομένων στον Ιστότοπό της.

Σύνδεση με τον Παρόντα Ιστότοπο:

Μπορείτε να παραπέμπετε σε περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, εφόσον συμφωνείτε ότι:
 • Θα χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL κειμένου για να συνδεθείτε με το περιεχόμενό μας, η οποία θα πρέπει να έχει οριστεί ως "FOLLOW" στα bots των μηχανών αναζήτησης.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογότυπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.
 • Δεν θα πλαισιώνετε ή θα χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να περικλείσετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενό μας στον ιστότοπό σας.
 • Δεν θα υπονοείτε τη σύνδεση ή την υποστήριξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου από τον ιστότοπό σας. Όλα αυτά τα αιτήματα πρέπει να ικανοποιούνται αμέσως.

Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστότοπους:

Το υλικό και τα δεδομένα που παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Επίσημοι συνεργάτες και χορηγοί για τις εκδηλώσεις μας είναι ορατοί σε αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τη συνεχή διαθεσιμότητα των πληροφοριών σε μη συνεργαζόμενες ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων προς ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η παροχή τέτοιων υπερσυνδέσμων δεν συνεπάγεται χορηγία ή έγκριση των εν λόγω ιστότοπων από εμάς. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν από αυτούς τους ιστότοπους, εγκαταλείπετε τον παρών Ιστότοπο.

Ανωτέρα Βία:

Καμία πλευρά δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Συμφωνίας λόγω αιτιών πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πολέμου, ταραχών, απεργιών, επιδημιών, πανδημιών, κυβερνητικών ενεργειών, διακοπών ρεύματος ή διακοπών στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες διαδικτύου. Το πληττόμενο μέρος θα ειδοποιήσει αμελλητί το άλλο μέρος για ένα τέτοιο γεγονός Ανωτέρας Βίας και θα καταβάλει τις εμπορικά εύλογες προσπάθειές του για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων:

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των παρόντων Όρων, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης των Όρων, εάν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα σε μελλοντική ημερομηνία, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε τους νέους Όρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία:

Οι ανωτέρω Όροι και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Οποιαδήποτε αγωγή προκύπτει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

Επικοινωνία:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή και τις πρακτικές των συναλλαγών σας μαζί μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:
Email: info@spire-performance.com
Τηλέφωνο: +30 695 611 4050

Explore
Scroll